Waarom is een tijdige diagnose belangrijk voor mijn kind?

 

Elke ouder wil dat zijn kind zich gelukkig voelt thuis, op school en in zijn vrije tijd. Hoogbegaafdheid is daarbij geen garantie op geluk en succes, zoals velen denken. Integendeel, veel hoogbegaafde kinderen voelen zich niet goed (meer) in hun vel en botsen op uitdagingen:

 

 • Leren en studeren: leerhonger, schoolmoeheid, niet graag naar school gaan, onderpresteren, perfectionisme …
 • Sociaal: moeilijk vrienden maken, zich alleen voelen, pesten …
 • Emotioneel: gevoel anders te zijn, zelfvertrouwen, angsten, faalangst, piekeren …
 • Gedrag: zelfbeheersing, agressie, druk of clownesk gedrag …

 

Hoe sneller we weten wat er aan de hand is, hoe sneller we passend kunnen ondersteunen. Een tijdige diagnose is dus belangrijk.

 • Met de juiste bril op stimuleren we het volle potentieel van deze kinderen. Zo voorkomen we moeilijkheden in de toekomst.
 • Zijn er al klachten of problemen? Dan zoeken we een aanpak op maat.

 

Wat kan De Vlinder betekenen voor mijn gezin?

 

Brede diagnostiek  |  Hoe gaat het écht met mijn kind?

 

Ik onderzoek de ontwikkeling, het functioneren en de beleving van jouw kind in zijn omgeving:

 • oudergesprek
 • kindgesprek met methodes op maat van je kind
 • intelligentieonderzoek
 • samenwerking met de school: observatie, overleg, uitwisseling …
 • samenwerking met andere hulpverleners
 • oog voor ‘uitzonderlijke begaafdheid’

 

Kinderen brengen veel tijd door op school. Het is de plaats bij uitstek om te genieten van leren en om vrienden te maken. Om optimale resultaten te bekomen is een goede samenwerking met de school dus belangrijk. Soms is dat niet mogelijk, niet haalbaar of wensen ouders iets anders. We bekijken en bespreken altijd samen de mogelijkheden.

Multidisciplinaire blik  |  De puzzel valt

 

Snel afgeleid zijn kan wijzen op een aandachtsstoornis, maar ook op verveling in de les. Slechte schoolresultaten kunnen wijzen op mindere cognitieve mogelijkheden, maar ook op onderpresteren. Rigide denken doet soms denken aan ASS maar ook aan een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Hoe sneller we een juiste diagnose kennen, hoe sneller we een kind gepast kunnen helpen.

Met mijn expertise als arts, als psycholoog en als specialist hoogbegaafdheid heb ik een holistische kijk op situaties. Ik breng alle facetten in kaart en maak het beeld zo breed mogelijk.

Ook en vooral bij complexe situaties is deze multidisciplinaire blik een meerwaarde. Puzzels van verschillende problemen ga ik ontrafelen om tot een helder beeld te komen.

 

 

Advies  |   Zorg voor elk kind

 

Het heldere beeld van de diagnostiek maakt de noden van jouw kind zichtbaar. Die noden vertaal ik naar adviezen:

 

             Voor ouders

             Vanuit de eigenheid van jullie gezin geef ik tips op vlak van opvoeding en welbevinden.

 

 • Wat kan je als ouder doen?
 • Hoe spreek je met je kind over hoogbegaafdheid?
 • Hoe leer ik hen dat je kan leren uit fouten?
 • Hoe reageer je best op hun gevoeligheid of angsten?
 • Welke hobby’s kunnen de leerhonger van je kind voeden?

 

           Voor scholen

           Sommige scholen staan ver in de zorg voor sterke en hoogbegaafde kinderen, andere minder. We overleggen en bundelen                 de krachten. Welke aanpassingen sluiten aan bij de noden van uw kind? Dat doen we voor de verschillende domeinen:

 

 • leerstof
 • executieve functies: werkhouding, planning, starten aan een taak …
 • sociale interacties
 • emotioneel welbevinden

 

Doorverwijzing  |  De juiste hulp is de beste hulp

 

           Een vermoeden van hoogbegaafdheid is het uitgangspunt van ons onderzoek. Maar soms zijn er andere onderliggende         

           problemen (ASS, ADHD, visus …). Is verder onderzoek nodig? Is diepgaande begeleiding zinvol (psychotherapie, 

           ontspanningstechnieken, logopedie …)? Dan zorg ik voor een gerichte doorverwijzing.

 

Welk resultaat kan ik verwachten?

 

Het doel van elk traject is om (weer) een vrolijk en gelukkig kind te zien. Een kind dat zichzelf kan zijn en dat geniet van samenzijn, van leren en groeien, van alles wat hij onderneemt.

 

Ouders, grootouders, leerkrachten en andere betekenisvolle personen kunnen hier een steentje aan bijdragen. Ook een grondige en duidelijke diagnose is een belangrijke stap. Want weten wat er aan de hand is, maakt situaties hanteerbaar.

Misschien is dit traject slechts een deel van jullie weg. Misschien is er nog iets anders nodig. Meer nog, niet elke situatie kan opgelost worden. Maar zoveel is zeker: de blik van de omgeving op jullie kind zal anders zijn.

 

De ‘buitenkant’ doorzien, geeft de ‘binnenkant’ de aandacht die het verdient.

Onbegrip en strijd maken plaats voor mildheid en nabijheid.

 

Dat maakt contacten (weer) warmer, en relaties steviger. Daar liggen de groeikansen.